2 resultater


Emneknaggen 'Kuldebroer'

Opplæring


Hva er en kuldebro?

En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». For å gjøre varmetapet mindre, er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.

#kuldebro #Kuldebroer #varmetap

Aktuelt


Slik bygger du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Jo mindre varme som slipper ut, jo mindre energi trenger vi å bruke på å varme opp huset. For å få til dette må en passivhusvegg være godt isolert og godt tettet, og den skal ha få eller ingen kuldebroer.

#Energieffektivisering #Isolering #Kuldebroer #Passivhus