2 resultater


Emneknaggen 'kunnskapsundersøkelse'

Aktuelt


Tømrere kan mest om nye energikrav. Elektrikerne må skjerpe seg!

Tømrere er bedre enn både arkitekter og ingeniører når det kommer til kunnskap om de nye energikravene i TEK 10. Elektrikere og rørleggere kommer dårligst ut i Lavenergiprogrammets nye kunnskapsundersøkelse.

#Elektriker #Håndverkere #kompetansekrav #kunnskapsundersøkelse #Tømrere

Skuffende kunnskapsnivå om nye energikrav blant prosjekterende

Ingeniører og arkitekter mangler fortsatt grunnleggende kunnskaper om de nye energikravene i TEK 10 og om energieffektiv bygging. Begge gruppene svarer bare riktig på litt over halvparten av spørsmålene de ble stillt i Lavenergiprogrammets kunnskapsundersøkelse. Både ingeniører og arkitekter svarer dårligere enn tømrerne på samme de spørsmålene.

#arkitekter #kompetansekrav #kunnskapsundersøkelse #rådgivende ingeniør