3 resultater


Emneknaggen 'lekkasjetall'

Aktuelt


Slik får du som elektriker ned lekkasjetallet

Energikravene i den nye tekniske forskriften understreker elektrikerens ansvar for at bygget oppfyller de nye, strenge kravene til lekkasjetall. - Bruk dokumentasjonsskjemaet som huskeliste og styringsverktøy, oppfordrer fagsjef i NELFO, Vigdis Sværen.

#Elektrofag #fagtreff elektrikere #lekkasjetall #TEK 17 #tetthet

Tetting rundt vinduer

Har du allerede gode rutiner for hvordan du tetter rundt vinduer, vil ikke de nye energikravene i TEK 17 bety store endringer for deg som håndverker. SINTEF anbefaler likevel at du vurdere å ta i bruk nye metoder for blant annet å beskytte mot slagregn.

#energikrav #lekkasjetall #lufttetting #TEK17 #tetting rundt vinduer #vindustetting

Opplæring


Trykktesting

For å forsikre deg om at bygget er tett nok må du utføre en trykktest som viser lekkasjetallet for bygget. Her kan du lese hvordan du gjør en slik test.

#lekkasjemåling #lekkasjetall #luftlekkasjer #tetthetskontroll #trykktest