5 resultater


Emneknaggen 'Lover og regler'

Aktuelt


Krav til energiforsyning behandlet i Stortinget

10. mai ba Stortinget om at Regjeringen endrer forskriften slik at 60 % av netto varmebehov for bygg over 1000 kvadratmeter kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.

#energiforsyning #energikrav #energiregler #Lover og regler #TEK10 #TEK15

Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Hvilke konsekvenser får de nye energikravene? På frokostmøtet Lavenergiprogrammet arrangerer den 21. januar, kan du høre Ferry Smits i Link Arkitektur fortelle hvilke endringer de måtte ha gjort dersom de skulle ha fulgt de nye energikravene i to allerede prosjekterte bygg.

#Lover og regler #nye energikrav #nye energiregler #TEK 10 #TEK 15

Informasjonsmøte: Nye energiregler i byggteknisk forskrift

For å få klarhet i forslaget til nye energiregler arrangerte DiBK et informasjonsmøte 14. april der de både presenterte og begrunnet hovedpunktene og svarte på spørsmål om forslaget.

#Lover og regler #TEK15

TEK15: Slik er forslaget

Lekkasjetall på 0,6, vinduer med U-verdi på 0,8 og høyere varmegjenvinning er med på å skjerpe energikravene med ca 26 % for boliger og ca 38 % for yrkesbygg. Samtidig åpner myndighetene for elektrisk oppvarming.

#Energibehov #Lover og regler #TEK15

Kurs & Aktiviteter


Eksisterende bygg – regelverk og utfordringer

Ulike bygningstyper og konstruksjoner gjør oppgradering av eksisterende bygg til en uforutsigbar prosess. Det finnes i dag ikke et eget regelverk for rehabilitering. De prosjekterende må derfor forholde seg til tolkninger av hvordan regelverket for nybygg kan overføres til tiltak på eksisterende. God dialog med kommunen og vernemyndigheten på et tidlig stadium og gjennom prosessen kan være avgjørende for å få til gode og helhetlige løsninger.

#Lover og regler #oppgradering #regelverk #Rehabilitering