2 resultater


Emneknaggen 'luftlekkasje'

Aktuelt


Tette hus – ikkeno’ problem!

Boligeiere er ofte skeptiske til at energieffektive hus kan bli for tette og dermed gi grobunn for et dårlig inneklima. Skepsisen er forståelig, men med moderne byggemetoder er det ikke noe problem å sørge for også et godt inneklima og hindre råteskader.

#balansert ventilasjon #Forskning #luftlekkasje #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus #tetthet #Ventilasjon

Opplæring


Termografering

Termografering viser temperaturen på bygningens overflater. Dette kan du bruke til å finne ut om bygget har luftlekkasjer eller manglende isolasjon.

#luftlekkasje #termografi #varmetap