2 resultater


Emneknaggen 'luftlekkasje'

Aktuelt


Tette hus – det er farli’ det!

”Husene i dag er altfor tette. ”Gir garantert råteskader og helseproblemer” Kommentarene på Lavenergiprogrammets Facebooksider rant inn da vi la ut en artikkel om hvordan håndverkere kan unngå luftlekkasjer når de har fått i oppdrag å pusse opp en bolig.

#balansert ventilasjon #Forskning #luftlekkasje #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus #tetthet #Ventilasjon

Opplæring


Termografering

Termografering viser temperaturen på bygningens overflater. Dette kan du bruke til å finne ut om bygget har luftlekkasjer eller manglende isolasjon.

#luftlekkasje #termografi #varmetap