1 resultat


Emneknaggen 'lufttetting'

Aktuelt


Tetting rundt vinduer

Har du allerede gode rutiner for hvordan du tetter rundt vinduer, vil ikke de nye energikravene i TEK 17 bety store endringer for deg som håndverker. SINTEF anbefaler likevel at du vurdere å ta i bruk nye metoder for blant annet å beskytte mot slagregn.

#energikrav #lekkasjetall #lufttetting #TEK17 #tetting rundt vinduer #vindustetting