6 resultater


Emneknaggen 'mur og betong'

Aktuelt


Dette lurte leserne våre på i 2016

De nye energikravene i TEK 10, etterisolering av mur- og betongvegger og hvordan unngå fukt var det håndverkere og andre brukere av Lavenergiprogrammets nettsider ønsket å lære mer om i 2016. Hvordan unngå luftlekkasjer var også et populært tema.

#2016 #2017 #Etterisolering #fukt #mur og betong #nye energikrav #TEK 10 #TEK 17

Opplæring


Bærende betong med utfyllende bindingsverk 1970-1985

Fra slutten av 60-tallet ble det vanlig med lette, ikke bærende vegger av utfyllende bindingsverk i deler av fasaden på betongbygg.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Betongbygg isolert med kork eller treullsement 1910-1945

Yttervegger av 15 – 20 cm armert betong med innvendig isolasjon var vanlig i perioden 1910-1945.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murbygg #murhus

Murbygg 1910-1945

Murbygg med yttervegger av teglstein ble bygget fram til ca 1930, og de var uisolerte med kompaktmur eller hulmur.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Betongbygg isolert med porebetong 1945-1970

Fra midten av 50-tallet ble det vanlig å isolere betongvegger med ca 10 cm porebetong, både utvendig og innvendig.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Elementbygg av sandwichelementer 1970 – 1985

Elementbygg med skillevegger av prefabrikkerte sandwichelementer i betong og skumplast var vanlig i perioden 1970 – 1985.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus