7 resultater


Emneknaggen 'murhus'

Opplæring


Bærende betong med utfyllende bindingsverk 1970-1985

Fra slutten av 60-tallet ble det vanlig med lette, ikke bærende vegger av utfyllende bindingsverk i deler av fasaden på betongbygg.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Betongbygg isolert med kork eller treullsement 1910-1945

Yttervegger av 15 – 20 cm armert betong med innvendig isolasjon var vanlig i perioden 1910-1945.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murbygg #murhus

Murbygg 1910-1945

Murbygg med yttervegger av teglstein ble bygget fram til ca 1930, og de var uisolerte med kompaktmur eller hulmur.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Betongbygg isolert med porebetong 1945-1970

Fra midten av 50-tallet ble det vanlig å isolere betongvegger med ca 10 cm porebetong, både utvendig og innvendig.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus

Lavblokker murt av lettbetong 1945-1970

Mellom 1945 og 1970 ble mange småhus bygget med vegger av 25 cm tykke blokker i porebetong.

#betong #lavblokk #lettbetong #mur #murhus

Etasjeskiller av betong over kryprom eller kald kjeller

Du kan etterisolere etasjeskillere av betong på undersiden hvis du kommer til der. Etter at du har isolert vil temperaturen i kjelleren eller kryprommet være lavere enn før store deler av året. Du bør derfor også vurdere tiltak som senker luftfuktigheten.

#betong #Etasjeskiller #Etterisolering #murhus

Elementbygg av sandwichelementer 1970 – 1985

Elementbygg med skillevegger av prefabrikkerte sandwichelementer i betong og skumplast var vanlig i perioden 1970 – 1985.

#etterisolere #Etterisolering #mur #mur og betong #murhus