4 resultater


Emneknaggen 'Nullutslippshus'

Aktuelt


Fra boliger til nabolag

Den nasjonale forskningsinnsatsen på nullutslippsboliger skifter hovedfokus fra selve bygningen til hele nabolag. Nå kan selv «umulige» bygninger bidra til klimavennlige løsninger.

#Forskning #Nullutslippshus #ZEB #ZEN

Passivhus, plusshus, nullutslippsbygg…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.

#BREEAM #EBLE #Nullutslippshus #Passivhus #Plusshus #ZEB

På vei mot nullutslippssamfunnet

Det siste innen forskning på framtidens bygg blir presentert på årets ZEB-konferanse i Oslo 4. september. Tittelen er "Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet".

#Nullutslippshus

Plusshus på timeplanen for arkitektstudenter

Bygg som produserer mer energi enn de bruker, såkalte plusshus, sto på timeplanen da studentene ved design og arkitekturhøyskolen i Oslo startet det nye skoleåret tirsdag.

#Nullutslippshus #Plusshus