5 resultater


Emneknaggen 'nye energiregler'

Aktuelt


Overgangsordningen for de nye energikravene forbi

Fra 1. januar 2017 gjelder de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Regjeringen har foreslått at de nye energikravene videreføres i TEK 17 som etter planen vil gjelde fra 1. juli i år.

#byggteknisk forskrift #nye energiregler #TEK 10 #TEK 17

Frokostmøte 21. januar: Hva vil de nye energikravene ha å si for de prosjekterende?

Ferry Smits i Link Arkitektur AS gikk gjennom de nye energikravene og mulige praktiske konsekvenser for prosjektering. Lavenergiprogrammet presenterte resultatet av en kunnskapsundersøkelse. I tillegg fikk deltagerne presentert nytt opplæringsmateriell Lavenergiprogrammet har utarbeidet for arkitekter og ingeniører i prosjektering av energieffektive bygg.

#nye energikrav #nye energiregler #TEK 10 #TEK15

Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Hvilke konsekvenser får de nye energikravene? På frokostmøtet Lavenergiprogrammet arrangerer den 21. januar, kan du høre Ferry Smits i Link Arkitektur fortelle hvilke endringer de måtte ha gjort dersom de skulle ha fulgt de nye energikravene i to allerede prosjekterte bygg.

#Lover og regler #nye energikrav #nye energiregler #TEK 10 #TEK 15

Tenk på teknikk fra dag 1

– Størrelse på teknisk rom høres banalt ut, men er noe arkitekter og VVS-rådgivere må samarbeide om tidlig – uansett ventilasjonsløsning, sier arkitekt Paul Woodville. De nye energikravene i byggteknisk forskrift stiller minstekrav til areal for varmesentral.

#nye energikrav #nye energiregler #Passivhus #Prosjektering #TEK 15 #Ventilasjon

Opplæring


Dette er energikravene i byggteknisk forskrift

1. januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften, TEK17, som kom 1. juli 2017, forble energikravene uendret. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg som arkitekt, rådgivende ingeniør eller håndverker.

#energiforsyning #energikrav #luftlekkasjer #lufttetthet #nye energiregler #TEK 10 #TEK 15 #TEK 17