21 resultater


Emneknaggen 'oppgradering'

Aktuelt


Oppgradering av 60-, 70- og 80-tallshus trinn for trinn

Hvordan gjennomføre en trinnvis, ambisiøs oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet? Rapporten "Energiplan - tre trinn for tre epoker" gir deg svaret.

#Etterisolering #oppgradering #SEOPP #Smart oppussing

Fra 60-tallshus til plusshus

En liten Bærum-entreprenør blir ansvarlig utførende når en trekkfull sekstitallsbolig for første gang i Norge skal oppgraderes til et plusshus.

#Energieffektivisering #energilager #energilagring #oppgradering #Passivhus #Plusshus #Rehabilitering #solceller #varmepumpe

SEOPP! Her kommer gode råd om oppgradering av småhus

Et mer energieffektivt hus, høyere komfort, bedre planløsning og et mer moderne utseende. Det kan være resultatet dersom du følger rådene fra forskningsprosjektet SEOPP. Gode råd er ikke dyre - de får du helt gratis dersom du melder deg på seminar i Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø denne våren.

#bolig #Energieffektivisering #Etterisolering #isolasjon #oppgradering #oppussing #SEOPP #småhus

Skritt for skritt mot et mer miljøvennlig hus

For familien Torsland Malmedal i Moss var miljøegenskapene til materialer og løsninger viktig da de skulle pusse opp. Etter råd fra en energirådgiver falt valget derfor på celluloseisolasjon. Med god hjelp fra en lokal rørlegger fikk de også installert en varmegjenvinner for gråvann.

#celluloseisolasjon #Energirådgiver #Etterisolering #isolasjon #oppgradering

Lettere å få støtte til energioppgradering av boligen

Det er blitt enklere å få støtte fra Enova til å oppgradere boligen. Dét er det mange som ikke har fått med seg.

#Enova #Enovatilskuddet #oppgradering #støtteordninger

Tar vare på hus på Singsaker

Det oser av fordums storhet når du går i gatene på Singsaker i Trondheim. Når Bernt Ludvigsen og kollegaene i Timberbygg er ferdige, vil også Singsakerbakken 9 smile stolt til de forbipasserende. I oktober vil gammel skiferstein være lagt tilbake på taket, veggene vil være godt isolert og forhåpentligvis vil det også vanke penger fra Enova

#Enova #oppgradering #skrå tretak #Smart oppussing

Tester nytt isolasjonssystem i pilotprosjekt

I en idyllisk åsside over Årvoll gård totalrenoveres nå en kjedet 180 kvadratmeters enebolig fra 1965,. Boligen er et demo-hus i forskningsprosjektet Systematisk energioppgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP).

#Etterisolering #oppgradering #Rehabilitering #SEOPP

Skal du energieffektivisere et bygg? La deg inspirere av disse gode eksemplene

Lavenergiprogrammet har plukket ut tre eksempler på god energieffektivisering av bygg fra danske, svenske og norske databaser. Eksemplene kan gi kunnskap og inspirasjon du trenger til ditt neste prosjekt.

#Energieffektivisering #oppgradering #Rehabilitering

Starter SEOPPgradering i desember

SEOPP-prosjektet kan få flere huseiere til å oppgradere husene sine slik at de blir både mer miljøvennlige og bedre å bo i.

#oppgradering #Rehabilitering #SEOPP

Lekker taket? Foreslå etterisolering samtidig!

Du er på befaring hos en huseier som må bytte taktekking. Da er det smart å foreslå etterisolering av det nye taket. Når taket uansett skal legges om, koster det ikke mye mer å etterisolere samtidig.

#oppgradering #rehabiltering #Smart oppussing #tak

Dårlig drenering ødelegger norske boliger

Store nedbørsmengder i høst avslørte at mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren. Fukt i kjelleren kan føre til sopp og råte og er dårlig nytt for dem som bruker kjellerstua som oppholdsrom.

#Energieffektivisering #Etterisolering #oppgradering #Yttervegg

Hva motiverer håndverkere til læring?

6. februar inviterer vi deg til et faglig frokostmøte i Næringslivets hus. Temaet er læring og kompetanseheving blant håndverkere. I tillegg presenterer Lavenergiprogrammet sitt splitter nye materiell om smart oppussing.

#oppgradering #Spørreundersøkelse #Undersøkelse

Oppgradering krever tverrfaglig samarbeid

Skal en huseier komme i mål med en større oppgradering av boligen sin, er han avhengig av bedrifter som samarbeider på tvers av fag. I forskningsprosjektet COHERENO leter de etter bedrifter som ønsker å finne oppskriften på et slikt samarbeid.

#Energieffektivisering #Nullenergibygg #oppgradering #Passivhus

Elever oppgraderer 60-tallshus til energiklasse A

60-tallshuset i Arendal lakk som en sil og hadde et stort energiforbruk før rehabiliteringen startet. Nå holder elever i byggteknikk på med å tette, isolere og kle huset på nytt for å oppnå TEK10 med energiklasse A.

#Energieffektivisering #oppgradering

50-åringene vil ikke flytte hjemmefra

Mangel på tomter og høye priser på leiligheter gjør markedet for oppgradering mer attraktivt for byggmestere enn tidligere, forteller administrerende direktør i Mesterhus, Raymond Myrland.

#oppgradering

Ambisøs oppgradering av enebolig i Grimstad

På Fevik i Grimstad skal en enebolig fra 1974 oppgraderes til passivstandard. De innvendige arbeidene starter i løpet av våren 2014. Etter hvert skal hoveddelen rehabiliteres, mens garasjen og et tilbygg skal rives og bygges opp på nytt.

#Energieffektivisering #oppgradering #Passivhus

Oppgradering av småhus til lavenerginivå

Kjenner du til gode eksempler på småhus som har blitt oppgradert til lavenerginivå? Da vil Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk vite om dem.

#Energieffektivisering #oppgradering

Opplæring


Pusse opp alt på én gang?

Ofte ønsker huseieren å pusse opp huset sitt litt og litt. Andre ganger kan det være hensiktsmessig å gjøre alt på én gang. Forskningsprosjektet SEOPP har sett på løsninger, metoder og verktøy for energioppgradering av småhus. To demohus i Oslo og Bergen er nå ferdig rehabilitert.

#Energieffektivisering #oppgradering #SEOPP

Dette må du sjekke før du oppgraderer en bolig

Før du etterisolerer må du kartlegge hvordan eksisterende konstruksjon er bygd opp. Det er avgjørende for å kunne velge riktig etterisolasjonsløsning.

#Energieffektivisering #ENØK #oppgradering

Kurs & Aktiviteter


Total Concept: energieffektivisering av yrkesbygg

Total concept er en metode for å vurdere om energieffektivisering av et yrkesbygg vil være lønnsomt. Metoden hjelper deg å visualisere alle tiltakene og om disse samlet sett gir avkastning på investert kapital. Metoden består av verktøyet TotalTool, skjemaer og kontrollprosedyrer. Kursholder er Mads Mysen fra Sintef Byggforsk

#Energieffektivisering #oppgradering #yrkesbygg

Eksisterende bygg – regelverk og utfordringer

Ulike bygningstyper og konstruksjoner gjør oppgradering av eksisterende bygg til en uforutsigbar prosess. Det finnes i dag ikke et eget regelverk for rehabilitering. De prosjekterende må derfor forholde seg til tolkninger av hvordan regelverket for nybygg kan overføres til tiltak på eksisterende. God dialog med kommunen og vernemyndigheten på et tidlig stadium og gjennom prosessen kan være avgjørende for å få til gode og helhetlige løsninger.

#Lover og regler #oppgradering #regelverk #Rehabilitering