1 resultat


Emneknaggen 'oppvarmingsbehov'

Opplæring


Hva er et passivhus?

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus.

#energiforsyning #minstekrav #oppvarmingsbehov #Passivhus #varmetapstall