67 resultater


Emneknaggen 'Passivhus'

Aktuelt


Fornøyd med å bo i passivhus

Frykten for dårlig inneklima og fuktproblemer i passivhus er ubegrunnet, viser forskningsprosjektet EBLE. 74 nye boliger flere steder i landet har blitt undersøkt.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Fra 60-tallshus til plusshus

En liten Bærum-entreprenør blir ansvarlig utførende når en trekkfull sekstitallsbolig for første gang i Norge skal oppgraderes til et plusshus.

#Energieffektivisering #energilager #energilagring #oppgradering #Passivhus #Plusshus #Rehabilitering #solceller #varmepumpe

Ny teknisk spesifikasjon skal gi bedre energiberegninger

Standard Norge har oppgradert NS 3031, energiberegningsstandarden, men vil ikke skape forvirring ved å publisere den som en revisjon av Norsk Standard. I stedet er den kommet som en teknisk spesifikasjon.

#energiberegninger #NS 3031 #Passivhus

Fast, utvendig solskjerming som funker

Fasade-lamellene på NCCs bygg i Østensjøveien 27 skjermer bedre mot sola enn forventet. Den innvendige, automatiske reserveløsningen er derimot koblet ut.

#inneklima #Passivhus #solavskjerming #yrkesbygg

– Bygg så enkelt som mulig

Arkitekt Werner Lang, en av Tysklands fremste forskere på lavenergibygg, advarer mot å fylle et bygg med komplisert teknologi. Han får støtte av arkitekt Harald Røstvik, som advarer mot teknologitunge "ingeniørjuletrær".

#energieffektive bygg #nullutslippsbygg #Passivhus #Plusshus

Tette hus – ikkeno’ problem!

Boligeiere er ofte skeptiske til at energieffektive hus kan bli for tette og dermed gi grobunn for et dårlig inneklima. Skepsisen er forståelig, men med moderne byggemetoder er det ikke noe problem å sørge for også et godt inneklima og hindre råteskader.

#balansert ventilasjon #Forskning #luftlekkasje #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus #tetthet #Ventilasjon

Naturlig eller mekanisk ventilasjon?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi. Her er de vanligste alternativene.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #hybrid ventilasjon #mekanisk ventilasjon #naturlig ventilasjon #Passivhus #Ventilasjon

Frokostmøte 13. april: Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterte Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE. Tore Wigenstad i Skanska Teknikk presenterte muligheter for å gjøre energikilder og varmeløsninger i passivhus enklere og billigere.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus

Tenk på teknikk fra dag 1

– Størrelse på teknisk rom høres banalt ut, men er noe arkitekter og VVS-rådgivere må samarbeide om tidlig – uansett ventilasjonsløsning, sier arkitekt Paul Woodville. De nye energikravene i byggteknisk forskrift stiller minstekrav til areal for varmesentral.

#nye energikrav #nye energiregler #Passivhus #Prosjektering #TEK 15 #Ventilasjon

Har det noe å si hvem som bor i et passivhus?

Hva har det å si for energiforbruket om en person bor i et passivhus eller et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift TEK 10?

#EBLE #Forskning #Passivhus

EBLE presentert under Passivhus Norden 2015

Under Passivhus Norden 2015-konferansen i København ble resultatene fra forskningsprosjektet EBLE presentert. Denne gangen var det målinger og undersøkelser fra Mesterhus' passivhus på Snåsa og Block Watnes passivhus i Sandnes som stod for tur.

#EBLE #Passivhus

Passivhus, plusshus, nullutslippsbygg…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.

#BREEAM #EBLE #Nullutslippshus #Passivhus #Plusshus #ZEB

Store variasjoner i energibruk

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert flere passivhus og boliger bygget etter TEK10. Resultatene legges frem på Passivhus Norden 2015-konferansen i København i august.

#EBLE #Forskning #Passivhus #TEK10

Slik bygger du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Jo mindre varme som slipper ut, jo mindre energi trenger vi å bruke på å varme opp huset. For å få til dette må en passivhusvegg være godt isolert og godt tettet, og den skal ha få eller ingen kuldebroer.

#Energieffektivisering #Isolering #Kuldebroer #Passivhus

Lærere må holde seg oppdatert på framtidas bygg

Dagens lærere underviser framtidas håndverkere. Onsdag 27. mai deltok nærmere 90 lærere på seminaret ”Energieffektivisering på timeplanen” i regi av Lavenergiprogrammet, Sintef Byggforsk og Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Der fikk de høre erfaringer fra elever og lærere som har deltatt i prosjekter hvor elever bygger passivhus med kommunen som byggherre.

#bygg & anleggsteknikk #Elektrofag #Passivhus #Undervisning #Yrkesfag

Vallda Heberg: Sveriges største passivhusområde

Sørvest for Kungsbacka i Sverige er et helt boligområde bygget etter passivhusprinsipper.

#Passivhus #Solenergi

Energieffektivisering på timeplanen

I samarbeid med NDLA og SINTEF Byggforsk inviterer Lavenergiprogrammet alle yrkesfaglærere til et spennende fagseminar på Scandic Hotel Gardermoen onsdag 27. mai.

#Energieffektivisering #Multikomfort #Passivhus

Forsker flytter inn i nullutslippshus

I februar tar forsker Thomas Berker med seg familien sin og flytter inn i et nullutslippshus. I løpet av prosjektet skal 20 familier teste ut huset som har fått navnet ZEB-living lab. Målet er å finne ut hva som skjer når ulike mennesker bor i huset.

#Energibruk #Passivhus

Lær deg prosjektering av passivhus

Nye energiregler (TEK 15) skal på høring før året er omme. Det tar en stund før de nye reglene trer i kraft, , noe som gir deg tid til å oppdatere deg på hvordan prosjektere passivhus. Lavenergiprogrammet forteller deg hvordan.

#Kurs #Kursmateriell #Passivhus #Prosjektering

Oppgradering krever tverrfaglig samarbeid

Skal en huseier komme i mål med en større oppgradering av boligen sin, er han avhengig av bedrifter som samarbeider på tvers av fag. I forskningsprosjektet COHERENO leter de etter bedrifter som ønsker å finne oppskriften på et slikt samarbeid.

#Energieffektivisering #Nullenergibygg #oppgradering #Passivhus

La elever bygge passivhus!

Flere videregående skoler har hatt suksess med prosjekter hvor elever bygger passivhus på oppdrag fra kommunen. Her får du tips om hva som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt.

#Passivhus #Rehabilitering

Skole på nett

I samarbeid med Nasjonal digital læringsarena skal Lavenergiprogrammet utvikle digitale læremidler for elever i bygg- og anleggsteknikk.

#Bygg og anleggsteknikk #Passivhus

Ambisøs oppgradering av enebolig i Grimstad

På Fevik i Grimstad skal en enebolig fra 1974 oppgraderes til passivstandard. De innvendige arbeidene starter i løpet av våren 2014. Etter hvert skal hoveddelen rehabiliteres, mens garasjen og et tilbygg skal rives og bygges opp på nytt.

#Energieffektivisering #oppgradering #Passivhus

Trygge valg av varmeløsning

Robuste løsninger og leverandører som er forutsigbare over tid er viktig for valg av varmeløsning, ifølge deltakere i EBLE-prosjektet.

#EBLE #Passivhus

Kurs i dag, prosjekt i morgen

Arkitekt Svein Skylstad sendte like godt alle medarbeiderne sine på kurset i prosjektering av passivhus i Trondheim. Dagen derpå skulle gjengen til Volda å delta på et oppstartsmøte i det som kan bli et passivhusprosjekt.

#Kurs #Passivhus

Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Passivhus blir forskriftskrav i 2015. Hvor mye kan de prosjekterende om energi i bygg? På frokostmøtet vårt den 16. april la vi fram resultatene fra en spørre undersøkelse som vi har fått gjennomført. Under finner du presentasjonen og link til rapporten.

#Passivhus

Passivhus + vedovner =sant

Flere medier har de siste dagene skrevet om det er en motsetning mellom vedovner og passivhus. Mange av dagens vedovner gir mer varme enn det passivhus trenger. Det trengs ovner som er spesialtilpasset for bygg med lavt energiforbruk.

#Passivhus

Passivhusnivå- hva betyr det?

Regjeringen har bestemt at alle nye bygg skal ha passivhusnivå i 2015. Men hva betyr det egentlig? Hva bør passivhusnivå være?

#Passivhus

Bygger verdens mest energieffektive høyhotell

I dag starter byggingen av et helt spesielt hotell Trondheim. 75 meter høyt, 20 etasjer - og verdens mest energieffektive. Hotellet skal bruke mindre enn en firedel av energikravene til hoteller i Trondheimsklima. Ved hjelp av hypermoderne teknologiske løsninger skal høyhotellet på Lerkendal bli verdens mest energieffektive.

#Passivhus

Passivhus selges raskere enn andre

De åtte tomannsboligene på Myra i Arendal går unna som varmt hvetebrød. En ekstrakostnad på 70.-80.000 for å få 104 passive kvadratmeter spiller ifølge prosjektleder ingen rolle for etterspøreselen. Dette er de første passivhusene Skanska Arendal bygger.

#Passivhus

Passivhus ble årets boligprosjekt

Passivhusene til Fjogstad-Hus i Rossåsen på Figgjo, er kåret til årets beste forbilde av boligprodusentene. Første bolig ble overrakt huseierne i desember 2011 og det skal bygges i alt 9 eneboliger i passivhusutførelse på området.

#EBLE #Passivhus

Passivhus som forskriftskrav i 2015

I klimameldingen har Regjeringen vedtatt at passivhusnivå skal innføres som forskriftskrav fra 2015, og nesten nullenergi som krav fra 2020. Det betyr at Norge har blant de mest ambisiøe målene i Europa. Men det er mye uvitenhet rundt passivhus og myter lever videre.

#Passivhus #TEK10

Svenskene lager klimapositiv bydel

Stockholm har satt seg hårete mål om å skape en av verdens første klimapositive bydeler. I Norra Djurgårdsstaden stiller politikerne høye krav til utbyggerne før de får sette spaden i jorda og målet er å skape en klimatilpasset og fossilt-brenselsfri bydel innen 2030.

#Passivhus

Kompetansemål innen energi for utførende

Rambøll AS har laget en rapport som angir hva ulike profesjoner av utførende må kunne for å oppføre nybygg på nesten nullenerginivå/passivhusnivå, rehabilitere eksisterende bygninger til meget høy energistandard og installere fornybare varme- og kjølesystemer i eksisterende bygg.

#Passivhus

Verdens nordligste passivhus?

I Finnmark er de ikke redd for å prøve ut nye prosjekter. Nå bygges de første boligene med passivhusstandard i Finnmark.

#Passivhus

Trondheim kartlegger alle passivhus

Trondheim kommune har nå laget et kart over energismarte bygninger i byen. Her kan fagfolk og interesserte innbyggere klikke seg inn og lese om foreløpig 18 prosjekt.

#Passivhus

Skal evaluere passivhus i Norge

Et nytt forskningsprosjekt som starter over nyttår skal bidra til å øke kunnskap om funksjonalitet og robusthet til boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå. Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører står bak prosjektet som har fått penger fra forskningsrådet til å gå i gang med en omfattende evaluering av passivhus i Norge.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Det grønne gullet

Enovakonferansen 2012 har som ambisjon å bli den viktigste energikonferansen i Norge i 2012. Her møtes beslutningstagere innen politikk, næringsliv, organisasjonsliv, teknologiutvikling og innovasjon.

#Energieffektivisering #Passivhus

Veileder for borettslag om energieffektivisering

Boligløftet er NBBLs satsing på energieffektivisering, miljøtiltak og tilgjengelighet. Nå har de i samarbeid med Sintef Byggforsk utarbeidet en veileder som gir borettslagene gode tips om hvordan de kan få oppslutning om bærekraftig oppgradering og energieffektivisering.

#Etterisolering #Passivhus

Passivhuskunnskap ga lærlingeplass

Raymond lærte å bygge miljøhus i et pionerprosjekt på Blakstad videregående skole. Det gav ham jobb som lærling og kvalitetsassistent i Kruse Smith Entreprenører i Arendal. Prosjektet er unikt i skolesammenheng og nå vil Lavenergiprogrammet spre kunnskapen videre.

#Passivhus

Riksantikvarens rapport møter motstand

Er det mulig å rehabilitere eldre bygg til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive bygg for framtiden? Temaet er spesielt aktuelt etter at Riksantikvaren la fram sin rapport for kort tid siden. Rapporten har møtt sterk faglig motstand.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus

Rive eller bevare?

Er det mulig å rehabilitere eldre hus til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive hus for framtiden? Onsdag 2. november er det gratis frokostmøte om det høyaktuelle temaet i Arkitektenes Hus i Oslo.

#Etterisolering #Passivhus

Lavenergiprogrammet utvikler passivhuskurs

Programmet jobber nå med å utvikle et passivhuskurs bestående av fagmoduler som kan settes sammen til kurs for ulike målgrupper. Prosjektet har vært ute på anbud, og SINTEF Byggforsk med Rambøll som underleverandør er valgt til å gjennomføre prosjektet.

#Passivhus

Vil evaluere passivhus i Norge

Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører samt myndighetene har søkt forskningsrådet om midler til å evaluere passivhus i Norge. Målet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå gjennom en omfattende evaluering av pilotprosjekter.

#EBLE #Passivhus

Følg byggingen av et passivhus

I Melhus kommune i Sør-Trøndelag bygger Gauldal-bygg Norgeshus trøndelags første frittstående enebolig etter passivhusstandarden. Eneboligen vil fungere som et demonstrasjonsprosjekt og læringsarena for hele Norgeshus-kjeden. På Husbankens hjemmesider kan du følge byggeprosessen med bilder og video.

#Passivhus

Asker velger passivhus som standard

Asker kommune har nå gått inn for at kommunens nye bygg skal ha passivhusstandard. Dette skal bidra til å nå de vedtatte målene om 30 % kutt i energiforbruket for egne bygg i kommunens energi- og klimaplan.

#Passivhus

Kompetanseplan for prosjekterende

Lavenergiprogrammet, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) , Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund har laget en kompetanseplan for prosjekteringsfagene for 2011-2017. Temaet er energibruk i bygninger i et bærekraftig perspektiv. - For oss er det nå viktig at gode kurstilbud utvikles og at byggenæringen benytter seg av disse.

#Energibruk #Etterisolering #Passivhus

Dansk vitensenter for energieffektivisering

I Danmark har de valgt å rette innsatsen mot det utførende leddet i byggenæringen for å få ned energiforbruket i eksisterene bygningsmasse. Dansk Videncenter for energibesparelser i bygninger har laget både veiledere og kurs for rehabilitering av småhus.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Passivhus

Obos følger opp med nye passivhus

I Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo planlegger Obos bygging av et borettslag bestående av 33 rekkehus med passivhusstandard. Dermed satser boligbyggeren på nok et passivhusprosjekt like i nærheten av de 17 eneboligene som snart står ferdig.

#Passivhus

Osloskoler lærer av Blakstadmodellen

Like før påske dro faglærere fra byggfag på Sogn videregående skole, Fagskolen, Høgskolen i Oslo og Arkitekthøgskolen, sammen med Lavenergiprogrammet, til Froland kommune for å se på passivhusene elevene ved Blakstad videregående skole bygger for kommunen.

#Passivhus #Utdanning

Høring på passivhusstandard yrkesbygg

Mange har ventet på forslag til passivhusstandard for yrkesbygg. Nå er den her og høringsfristen er 31. januar. Lavenergiprogrammet har støttet utarbeidelsen av standarden.

#Passivhus

Kurs & Aktiviteter


Passvhus Norden 2017

PHN17 Helsinki is the 8th conference in the Nordic series of seminars on passive houses held alternately in Finland, Norway, Sweden and Denmark. Nordic Passive House conference series aims to share knowledge and find new holistic solutions for very low-energy and nearly zero-energy buildings. The conferences gather North-European building professionals increasing the awareness and acceptance of very low-energy buildings in construction market.

#Passivhus

Befaring på byggeplass: Holmen svømmehall

Bli med på byggeplassen til nye Holmen svømmehall i Asker – fremtidens svømmeanlegg. Dette blir en av Norges mest energieffektive svømmehaller og en av de første som bygges som passivhus.

#Passivhus #svømmehall

Kurs i prosjektering av passivhus – Bardufoss

Kurset gir deg en innføring i prosjektering av passivhus med særlig vekt på boliger. Bestått test etter endt kurs gir deg muligheten til å stå oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere.

#Passivhus #Prosjektering

Prosjektering av energieffektive bygg

På dette kurset får du oversikt over de nye energikravene til bygg som trådte i kraft 1. januar. Du får kjennskap til de praktiske konsekvensene de nye kravene får for deg som prosjekterende, og hvordan de påvirker andre fag og roller på byggeplassen. Du får gode råd om hvordan du kan ivareta et godt inneklima i et energieffektivt bygg og kunnskap om hvilke krav som stilles til passivhus. Kurset er en ny og videreutviklet utgave av "Kurs i prosjektering av passivhus" som ble utarbeidet i 2012 av Sintef Byggforsk og Rambøll på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Kursholder er Bengt Michaelsen i BGM Arkitekter og Ferry Smits i Link Arkitektur

#Passivhus #Prosjektering

Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterer Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE.

#EBLE #Forskning #kostnader #Passivhus #pris

Nye energiregler i TEK 10: Hva blir utfordringen for de prosjekterende?

Frokostmøtet vil presentere hva de nye energikravene vil kreve av de prosjekterende, samt praktiske tips og råd rettet mot disse yrkesgruppene. Lavenergiprogrammet presenterer en kunnskapsundersøkelse vi har gjort blant ingeniører og arkitekter: Hvor mye kan disse yrkesgruppene om energi i bygg generelt og om lavenergi- og passivhus spesielt?

#energiregler #nye energikrav #Passivhus #TEK 10

Kurs i prosjektering av passivhus i Oslo

Kurset gir deg en innføring i prosjektering av passivhus med særlig vekt på boliger. Bestått test etter endt kurs gir deg muligheten til å stå oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere.

#NS 3700 #NS 3701 #Passivhus #Prosjektering

Frokostmøte: Passivhus – myter, forskning og fakta

Er det godt nok inneklima i passivhus? Og sparer vi egentlig så mye energi på å bygge passivhus sammenlignet med et vanlig hus? Dette og mer til skal forskningsprosjektet EBLE prøve å gi svar på. 19. november kan du høre Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk presentere de foreløpige resultatene.

#EBLE #Forskning #Passivhus

Opplæring


8 gode råd til ventilasjon i næringsbygg

Skal du prosjektere et yrkesbygg med passivhusstandard? Les Lavenergiprogrammets 8 gode råd som hjelper deg å kutte kostnader og spare energi.

#næringsbygg #Passivhus #Prosjektering #Ventilasjon #yrkesbygg

Praktisk oppgave – bygg en passivhusvegg

Denne gruppeoppgaven er beregnet for elever i bygg- og anleggsteknikk. Gjennom praktiske øvelser lærer elevene å bygge en bærende yttervegg i tråd med kravene i standarden for passivhus (NS 3700).

#Bygg og anleggsteknikk #Passivhus #Undervisning #videregående skole #Yrkesfag

Slike organiserer du et passivhusprosjekt ved skolen

Flere videregående skoler har hatt suksess med prosjekter hvor elever bygger passivhus på oppdrag fra kommunen. Her får du tips om hva som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt.

#Blakstadmodellen #Bygg og anleggsteknikk #Osloprosjektet #PAL-prosjektet #Passivhus #videregående skole

Slik bygger du en yttervegg til passivhus

Denne filmen viser deg et eksempel på hvordan du kan bygge en passivhusvegg. Hva er det viktig å passe på? Og hva er annerledes enn å bygge en vegg etter dagens byggeforskrift ( TEK 10) ?

#fukt #lufttetthet #Passivhus #termografi #trykktesting #Vindu

Slik unngår du fukt i vegger og tak

Hvordan oppstår fukt inne i konstruksjonen, og hva må du gjøre for å hindre fuktproblemer?

#Dampsperre #fukt #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus

Kontrakter til bruk i skoleprosjekter

I prosjekter hvor elever ved en videregående skole skal bygge eller rehabilitere kommunale boliger kan det være utfordringer knyttet til ansvar og risiko. For å gjøre det lettere å sette i gang slike prosjekter, er det utarbeidet forslag til kontrakter kommunen kan bruke i slike anskaffelser.

#elever #kontrakt #Passivhus #skoleprosjekter #videregående skole

Hva er et passivhus?

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus.

#energiforsyning #minstekrav #oppvarmingsbehov #Passivhus #varmetapstall

Passivhus

Hva er et passivhus? Her er den femte presentasjonen i en serie av seks om energieffektivisering. Her lærer du mer om hvordan du skal bygge passivhus.

#Passivhus #TEK15 #Undervisningsmateriell