1 resultat


Emneknaggen 'rapporter'

Aktuelt


Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #rapporter #Stortinget #studier