2 resultater


Emneknaggen 'regelverk'

Aktuelt


Statsbudsjettet 2018: Lite nytt om energieffektivisering

Regjeringen foreslår ingen konkrete tiltak knyttet til målet om 10 TWh energieffektivisering, men øker overføringer til Enova. Direktoratet for byggkvalitet får midler til å videreføre Lavenergiprogrammets arbeid.

#energieffektive bygg #regelverk

Kurs & Aktiviteter


Eksisterende bygg – regelverk og utfordringer

Ulike bygningstyper og konstruksjoner gjør oppgradering av eksisterende bygg til en uforutsigbar prosess. Det finnes i dag ikke et eget regelverk for rehabilitering. De prosjekterende må derfor forholde seg til tolkninger av hvordan regelverket for nybygg kan overføres til tiltak på eksisterende. God dialog med kommunen og vernemyndigheten på et tidlig stadium og gjennom prosessen kan være avgjørende for å få til gode og helhetlige løsninger.

#Lover og regler #oppgradering #regelverk #Rehabilitering