1 resultat


Emneknaggen 'seminar'

Aktuelt


Foredrag og film fra seminaret “Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter”

Boligbyggere og byråkrater, arkitekter og leverandører, rådgivere, forskere, entreprenører og andre fra byggenæringen møtte tallrike opp da Lavenergiprogrammet feiret 10 år på Kulturhuset i Oslo. Her finner du foredrag fra seminaret og lenker til rapporter.

#foredrag #Lavenergiprogrammet #seminar #sluttseminar