1 resultat


Emneknaggen 'skoleprosjekter'

Opplæring


Kontrakter til bruk i skoleprosjekter

I prosjekter hvor elever ved en videregående skole skal bygge eller rehabilitere kommunale boliger kan det være utfordringer knyttet til ansvar og risiko. For å gjøre det lettere å sette i gang slike prosjekter, er det utarbeidet forslag til kontrakter kommunen kan bruke i slike anskaffelser.

#elever #kontrakt #Passivhus #skoleprosjekter #videregående skole