3 resultater


Emneknaggen 'sluttseminar'

Aktuelt


Foredrag og film fra seminaret “Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter”

Boligbyggere og byråkrater, arkitekter og leverandører, rådgivere, forskere, entreprenører og andre fra byggenæringen møtte tallrike opp da Lavenergiprogrammet feiret 10 år på Kulturhuset i Oslo. Her finner du foredrag fra seminaret og lenker til rapporter.

#foredrag #Lavenergiprogrammet #seminar #sluttseminar

Statssekretær Paul Chaffey kommer. Kommer du?

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 6,8 millioner kroner til å videreføre Lavenergiprogrammet i Direktoratet for byggkvalitet. Den 2. november kommer statssekretær Paul Chaffey (H) til Lavenergiprogrammets seminar "10 år på 100 minutter" for å fortelle hvorfor regjeringen ønsker å satse videre på Lavenergiprogrammets arbeid med kompetanseheving i byggenæringen.

#sluttseminar

Kurs & Aktiviteter


Lavenergiprogrammet: 10 år oppsummert på 100 minutter

31.12.2017 er det slutt. Da avslutter Lavenergiprogrammet arbeidet og leverer stafettpinnen videre til Direktoratet for byggkvalitet. Den 2. november oppsummerer vi erfaringene vi har gjort oss og forteller hvor veien går videre.

#DIBK #Direktoratet for byggkvlitet #Lavenergiprogrammet #sluttseminar #videreføring