1 resultat


Emneknaggen 'solavskjerming'

Aktuelt


Fast, utvendig solskjerming som funker

Fasade-lamellene på NCCs bygg i Østensjøveien 27 skjermer bedre mot sola enn forventet. Den innvendige, automatiske reserveløsningen er derimot koblet ut.

#inneklima #Passivhus #solavskjerming #yrkesbygg