18 resultater


Emneknaggen 'solceller'

Aktuelt


Elektrikere må tenke mersalg

Montøren er firmaets beste selger når han er på plass ute hos kunden. Ha alltid kundens behov for framtida når arbeidet utføres.

#elektrikere #elektrisk anlegg #elentreprenører #elinstallatører #fagtreff #solceller #solstrøm #styringssystemer

Fra 60-tallshus til plusshus

En liten Bærum-entreprenør blir ansvarlig utførende når en trekkfull sekstitallsbolig for første gang i Norge skal oppgraderes til et plusshus.

#Energieffektivisering #energilager #energilagring #oppgradering #Passivhus #Plusshus #Rehabilitering #solceller #varmepumpe

Smarte energimålere gir mulighet for energieffektivisering

Innen utgangen av 2018 skal 2,9 millioner norske boliger få besøk av en elektroinstallatør som skal installere nye, smarte energimålere. AMS-teknologien gir gode muligheter for energieffektivisering av norske boliger.

#AMS #AMS-måler #belysning #elektrisk anlegg #smarte energimålere #solceller #styringssystemer #termostat #tilstedeværelsessensor

Solceller er god prisgaranti

Privatpersoner bør se på solcelleanlegg som en fastprisavtale med en god pris på elektrisk kraft, framfor å vurdere nedbetalingstiden. Det bør også entreprenørene merke seg.

#solceller #Solenergi

Overvåker snømengden på solcellepaneler

Når et eksisterende bygg får flere tusen solcellepaneler på taket, kan vekten bli en utfordring. Installasjonsfirmaet Smart Elektro fant løsningen: et overvåkingssystem som tiner snøen som legger seg på panelene.

#sol #solceller #Solenergi #solstrøm

Dette bør du tenke på hvis du skal installere solceller

Energikravene i TEK 17 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

#energiforsyning #nye energikrav #solceller #Solenergi #solfangere #TEK 10

Nye krav – nye muligheter

Elentreprenørene nå må komme seg ned av gjerdet og gripe mulighetene som de nye energikravene i de tekniske forskriftene gir.

#Elektrofag #elentreprenører #nye energikrav i TEK 10 #solceller #Solenergi #TEK 10 #TEK 15

Bedre strøm med solceller og batterier

Stadig flere husbyggere og boligeiere ønsker seg elbiler og solceller på taket. Dette bidrar til tøffe effekt- og spenningsforhold for boligens strømnett. Batterier kan tøyle problemene.

#batteri #Elektriker #energilagring #Fornybar energi #Skarpnes #solceller #Solenergi

Sol og varme til liten nytte

I Norge bruker vi sola til å bli solbrent av, ikke til å varme opp varmtvann eller produsere strøm.

#solceller #Solenergi #solfanger

Hvordan gikk det med plusshuset i Berlin?

I 2011 var det foreløpig største prestisjeprosjektet i Tysklands plusshus-eventyr nøkkelferdig. Så hvordan presterte huset i praksis?

#elbil #Plusshus #solceller

Et plusshus å lære i

Multikomforthuset i Larvik kan levere energi til seg selv, til svømmebassenget, elbilen og til naboen. I tillegg skal det levere kunnskap om energieffektive og miljøvennlige løsninger.

#Energieffektivisering #Energipositiv #Multikomfort #Plusshus #solceller #solvarme

Opplæring


Dette bør du tenke på når du skal prosjektere et bygg med solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

#solceller #Solenergi #solstrøm #solvarme

Kurs & Aktiviteter


Kurs i simulering av solstrøm

Kurs i simulering av solstrøm er et oppfølgingskurs til kurset i solstrøm, og deltakerne bør enten ha deltatt på Kurset i solstrøm eller ha grunnleggende kunnskap om solenergi. Målet til kursene er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Kurs i solstrøm

Målet til Kurs i solstrøm er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Frokostmøte om solenergi

På VVS-foreningens frokostmøte får du høre Lars Andrén sammenligne solceller og solfangere, du får vite mer om hvilke muligheter norske huseiere har til å produsere mer solvarme. Marcus Kanewoff fra det norske selskapet Free Energy Innovation forteller om en løsningen de har utviklet som kombinerer solvarme med moderne varmepumpeteknologi.

#solceller #Solenergi #solfanger #solstrøm #solvarme

Solenergidagen

Norges første borettslag med solceller, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme og solstrøm. To av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap, Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, snakke om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet.

#solceller #Solenergi #solvarme

Kurs i solstrøm

Målet med Kurs i solstrøm er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Kurs i installasjon av solceller

Solenergi representerer det største potensialet for ren og fornybar energi. Det skjer en teknologisk og samfunnsmessig utvikling som er i ferd med å skape et marked for solcelleanlegg i Norge. Det er et behov for grunnleggende kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter og hos andre håndverkere som taktekkere, tømrere og blikkenslagere, for å skape tilbud til kunder som etterspør eller vil ha tilbud på slike anlegg.

#solceller #Solenergi #solvarme