17 resultater


Emneknaggen 'Solenergi'

Kurs & Aktiviteter


Solenergimesse i Bergen

Norsk Solenergiforening inviterer til Solenergimesse 2017 i Bergen lørdag 11. november. I tillegg til stands vil der bli faglige innslag, mingling, matservering, med mer.

#Solenergi

Kurs i simulering av solstrøm

Kurs i simulering av solstrøm er et oppfølgingskurs til kurset i solstrøm, og deltakerne bør enten ha deltatt på Kurset i solstrøm eller ha grunnleggende kunnskap om solenergi. Målet til kursene er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Kurs i solstrøm

Målet til Kurs i solstrøm er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Kurs i solvarme

Kurset i solvarme er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme. Kurset vil gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solvarmeanlegg. Målgruppen for kurset er rådgivere, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#Solenergi #solvarme

Frokostmøte om solenergi

På VVS-foreningens frokostmøte får du høre Lars Andrén sammenligne solceller og solfangere, du får vite mer om hvilke muligheter norske huseiere har til å produsere mer solvarme. Marcus Kanewoff fra det norske selskapet Free Energy Innovation forteller om en løsningen de har utviklet som kombinerer solvarme med moderne varmepumpeteknologi.

#solceller #Solenergi #solfanger #solstrøm #solvarme

Solenergidagen

Norges første borettslag med solceller, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme og solstrøm. To av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap, Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, snakke om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet.

#solceller #Solenergi #solvarme

Kurs i solstrøm

Målet med Kurs i solstrøm er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#solceller #Solenergi #solstrøm

Kurs i solvarme

Kurset i solvarme er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme. Kurset vil gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solvarmeanlegg. Målgruppen for kurset er rådgivere, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#Solenergi #solvarme

Kurs i installasjon av solceller

Solenergi representerer det største potensialet for ren og fornybar energi. Det skjer en teknologisk og samfunnsmessig utvikling som er i ferd med å skape et marked for solcelleanlegg i Norge. Det er et behov for grunnleggende kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter og hos andre håndverkere som taktekkere, tømrere og blikkenslagere, for å skape tilbud til kunder som etterspør eller vil ha tilbud på slike anlegg.

#solceller #Solenergi #solvarme

Aktuelt


Solceller er god prisgaranti

Privatpersoner bør se på solcelleanlegg som en fastprisavtale med en god pris på elektrisk kraft, framfor å vurdere nedbetalingstiden. Det bør også entreprenørene merke seg.

#solceller #Solenergi

Overvåker snømengden på solcellepaneler

Når et eksisterende bygg får flere tusen solcellepaneler på taket, kan vekten bli en utfordring. Installasjonsfirmaet Smart Elektro fant løsningen: et overvåkingssystem som tiner snøen som legger seg på panelene.

#sol #solceller #Solenergi #solstrøm

Dette bør du tenke på hvis du skal installere solceller

Energikravene i TEK 17 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

#energiforsyning #nye energikrav #solceller #Solenergi #solfangere #TEK 10

Nye krav – nye muligheter

Elentreprenørene nå må komme seg ned av gjerdet og gripe mulighetene som de nye energikravene i de tekniske forskriftene gir.

#Elektrofag #elentreprenører #nye energikrav i TEK 10 #solceller #Solenergi #TEK 10 #TEK 15

Bedre strøm med solceller og batterier

Stadig flere husbyggere og boligeiere ønsker seg elbiler og solceller på taket. Dette bidrar til tøffe effekt- og spenningsforhold for boligens strømnett. Batterier kan tøyle problemene.

#batteri #Elektriker #energilagring #Fornybar energi #Skarpnes #solceller #Solenergi

Sol og varme til liten nytte

I Norge bruker vi sola til å bli solbrent av, ikke til å varme opp varmtvann eller produsere strøm.

#solceller #Solenergi #solfanger

Vallda Heberg: Sveriges største passivhusområde

Sørvest for Kungsbacka i Sverige er et helt boligområde bygget etter passivhusprinsipper.

#Passivhus #Solenergi

Opplæring


Dette bør du tenke på når du skal prosjektere et bygg med solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

#solceller #Solenergi #solstrøm #solvarme