7 resultater


Emneknaggen 'solvarme'

Opplæring


Dette bør du tenke på når du skal prosjektere et bygg med solceller

De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.

#solceller #Solenergi #solstrøm #solvarme

Kurs & Aktiviteter


Kurs i solvarme

Kurset i solvarme er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme. Kurset vil gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solvarmeanlegg. Målgruppen for kurset er rådgivere, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#Solenergi #solvarme

Frokostmøte om solenergi

På VVS-foreningens frokostmøte får du høre Lars Andrén sammenligne solceller og solfangere, du får vite mer om hvilke muligheter norske huseiere har til å produsere mer solvarme. Marcus Kanewoff fra det norske selskapet Free Energy Innovation forteller om en løsningen de har utviklet som kombinerer solvarme med moderne varmepumpeteknologi.

#solceller #Solenergi #solfanger #solstrøm #solvarme

Solenergidagen

Norges første borettslag med solceller, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme og solstrøm. To av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap, Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, snakke om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet.

#solceller #Solenergi #solvarme

Kurs i solvarme

Kurset i solvarme er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme. Kurset vil gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solvarmeanlegg. Målgruppen for kurset er rådgivere, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

#Solenergi #solvarme

Kurs i installasjon av solceller

Solenergi representerer det største potensialet for ren og fornybar energi. Det skjer en teknologisk og samfunnsmessig utvikling som er i ferd med å skape et marked for solcelleanlegg i Norge. Det er et behov for grunnleggende kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter og hos andre håndverkere som taktekkere, tømrere og blikkenslagere, for å skape tilbud til kunder som etterspør eller vil ha tilbud på slike anlegg.

#solceller #Solenergi #solvarme

Aktuelt


Et plusshus å lære i

Multikomforthuset i Larvik kan levere energi til seg selv, til svømmebassenget, elbilen og til naboen. I tillegg skal det levere kunnskap om energieffektive og miljøvennlige løsninger.

#Energieffektivisering #Energipositiv #Multikomfort #Plusshus #solceller #solvarme