2 resultater


Emneknaggen 'statsbudsjettet'

Aktuelt


Direktoratet for byggkvalitet viderefører Lavenergiprogrammet 

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 6,8 millioner kroner slik at Direktoratet for byggkvalitet kan videreføre Lavenergiprogrammets arbeid På seminaret ”Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter” kan du høre direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Morten Lie, fortelle hvor veien går videre.

#DIBK #Lavenergiprogrammet #statsbudsjettet #videreføring

Dette sier statsbudsjettet for 2016 om energieffektivisering

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å supplere Enovas tilskuddsordning med en skattefradragsordning. Lavenergiprogrammet får samme beløp som tidligere, mens Statsbygg får en bevilgning på 10 millioner kroner til å fase ut oljefyr som grunnlast.

#Enovatilskuddet #ENØKfradrag #Skattefradrag #statsbudsjettet