4 resultater


Emneknaggen 'støtteordninger'

Aktuelt


Lettere å få støtte til energioppgradering av boligen

Det er blitt enklere å få støtte fra Enova til å oppgradere boligen. Dét er det mange som ikke har fått med seg.

#Enova #Enovatilskuddet #oppgradering #støtteordninger

Ny støtteordning til grønne bygg

Nå kan du få støtte fra Enova til konseptutredninger for grønne energiløsninger i bygg og områder. Første søknadsfrist er allerede 15. april.

#Enova #støtteordninger

Fryser du? Slik velger du oppvarmingsløsning

I praksis kan mange hensyn påvirke hva slags varmeløsning du skal velge: Økonomi, komfort, miljøhensyn, energimerke eller om du tror det gir verdiøkning på boligen.

#energiforsyning #Etterisolering #Fornybar energi #oppvarming #støtteordninger #varmeløsning

Kurs & Aktiviteter


Kompetansemidler fra Husbanken

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. Søknadsfristen er 1. mars

#støtteordninger