2 resultater


Emneknaggen 'studier'

Aktuelt


Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #rapporter #Stortinget #studier

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogrammet skal finne fram til de billigste tiltakene.

#10 TWh #energieffektive bygg #politikk #Stortinget #studier