10 resultater


Emneknaggen 'tak'

Aktuelt


Dette lurer håndverkere på

"Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger" Dette er den best besøkte fagartikkelen på Lavenergiprogrammets nettsider for håndverkere som skal etterisolere og rehabilitere boliger.

#Etterisolering #gulvbjelkelag #mur- og betongvegger #småhus #Smart oppussing #tak #Yttervegg

Hva skal du gjøre med gamle tak?

Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, kan nå finne en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i Byggforskserien.

#Rehabilitering #tak #taktekking

Lekker taket? Foreslå etterisolering samtidig!

Du er på befaring hos en huseier som må bytte taktekking. Da er det smart å foreslå etterisolering av det nye taket. Når taket uansett skal legges om, koster det ikke mye mer å etterisolere samtidig.

#oppgradering #rehabiltering #Smart oppussing #tak

Opplæring


Etterisolering av tak

Når taket først er klargjort for tiltak, krever det lite merarbeid å legge ut ekstra isolasjon.

#legge om taket #tak #taktekking #yttertak

Sperretak med dampåpent undertak: Innvendig etterisolering

Når du skal bytte taktekning og undertaksbelegg og ikke kan øke takhøyden, kan du etterisolere innvendig.

#Etterisolering #tak

Sperretak med lufting og isolering: Utvendig etterisolering

Denne metoden er aktuell hvis du skal skifte taktekkingen. Du bør beskytte taket mot nedbør i byggetiden.

#Etterisolering #tak

Åstak: Innvendig etterisolering

Hvis du skal bytte taktekning og undertaksbelegg, kan du isolere åstak innvendig. Det krever arbeid både utvendig på tak og innvendig.

#Etterisolering #tak

Slik kan du etterisolere flate tak av armert betong

Du kan velge å isolere både på oversiden og på undersiden av betongkonstruksjonen for flate tak.

#betong #Etterisolering #tak

Sperretak med vindsperre og luftet sjikt: Etterisoler innvendig

Takkonstruksjoner hvor undertak og vindsperre er skilt med et luftet sjikt, kan du etterisolere innvendig. Du må være nøye med dampsperren.

#Etterisolering #tak

Slik kan du etterisolere skrå tretak

Du kan etterisolere skrå tretak både utvendig og innvendig. Hvis du ikke må skifte taktekking, er innvendig løsning som regel rimeligst.

#Etterisolering #tak