6 resultater


Emneknaggen 'TEK10'

Aktuelt


Elektrikere kan hjelpe huseieren å spare strøm

Elektrikere har en nøkkelrolle når rehabiliteringsprosjekter skal føre til mer energieffektive boliger og bedre inneklima.

#desentralisert ventilasjon #elektrikere #Elektrofag #elektrofagarbeidere #fagtreff elektrikere #TEK10 #TEK17 #tekniske installasjoner

Krav til energiforsyning behandlet i Stortinget

10. mai ba Stortinget om at Regjeringen endrer forskriften slik at 60 % av netto varmebehov for bygg over 1000 kvadratmeter kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.

#energiforsyning #energikrav #energiregler #Lover og regler #TEK10 #TEK15

Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17)

1. januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg som arkitekt, rådgivende ingeniør eller håndverker.

#energikrav #energiregler #TEK 10 #TEK 15 #TEK10 #TEK17

Store variasjoner i energibruk

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert flere passivhus og boliger bygget etter TEK10. Resultatene legges frem på Passivhus Norden 2015-konferansen i København i august.

#EBLE #Forskning #Passivhus #TEK10

TEK 15- rapporten er klar

Fjern tiltaksmodellen, bruk levert energi som beregningspunkt, fjern krav til energiforsyning og stram inn minstekrav til vinduer. Dette er noen av Rambølls forslag til nye energiregler.

#TEK10 #TEK15

Passivhus som forskriftskrav i 2015

I klimameldingen har Regjeringen vedtatt at passivhusnivå skal innføres som forskriftskrav fra 2015, og nesten nullenergi som krav fra 2020. Det betyr at Norge har blant de mest ambisiøe målene i Europa. Men det er mye uvitenhet rundt passivhus og myter lever videre.

#Passivhus #TEK10