7 resultater


Emneknaggen 'TEK15'

Aktuelt


Krav til energiforsyning behandlet i Stortinget

10. mai ba Stortinget om at Regjeringen endrer forskriften slik at 60 % av netto varmebehov for bygg over 1000 kvadratmeter kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.

#energiforsyning #energikrav #energiregler #Lover og regler #TEK10 #TEK15

Frokostmøte 21. januar: Hva vil de nye energikravene ha å si for de prosjekterende?

Ferry Smits i Link Arkitektur AS gikk gjennom de nye energikravene og mulige praktiske konsekvenser for prosjektering. Lavenergiprogrammet presenterte resultatet av en kunnskapsundersøkelse. I tillegg fikk deltagerne presentert nytt opplæringsmateriell Lavenergiprogrammet har utarbeidet for arkitekter og ingeniører i prosjektering av energieffektive bygg.

#nye energikrav #nye energiregler #TEK 10 #TEK15

Informasjonsmøte: Nye energiregler i byggteknisk forskrift

For å få klarhet i forslaget til nye energiregler arrangerte DiBK et informasjonsmøte 14. april der de både presenterte og begrunnet hovedpunktene og svarte på spørsmål om forslaget.

#Lover og regler #TEK15

TEK15: Slik er forslaget

Lekkasjetall på 0,6, vinduer med U-verdi på 0,8 og høyere varmegjenvinning er med på å skjerpe energikravene med ca 26 % for boliger og ca 38 % for yrkesbygg. Samtidig åpner myndighetene for elektrisk oppvarming.

#Energibehov #Lover og regler #TEK15

TEK 15- rapporten er klar

Fjern tiltaksmodellen, bruk levert energi som beregningspunkt, fjern krav til energiforsyning og stram inn minstekrav til vinduer. Dette er noen av Rambølls forslag til nye energiregler.

#TEK10 #TEK15

Kurs & Aktiviteter


KLIMAX frokostmøte: Nye energikrav i TEK 10 – hva betyr dette for de prosjekterende?

I samarbeid med Lavenergiprogrammet inviterer KLIMAX til frokostmøte onsdag 17. februar. Frokostmøtet vil presentere hva de nye energikravene vil kreve av de prosjekterende, samt praktiske tips og råd rettet mot disse yrkesgruppene.

#nye energikrav #Prosjektering #TEK 10 #TEK15

Opplæring


Passivhus

Hva er et passivhus? Her er den femte presentasjonen i en serie av seks om energieffektivisering. Her lærer du mer om hvordan du skal bygge passivhus.

#Passivhus #TEK15 #Undervisningsmateriell