5 resultater


Emneknaggen 'TEK17'

Opplæring


Presentasjoner fra fagtreff om TEK17, avfall og inneklima

Høsten 2017 arrangerer Lavenergiprogrammet over 40 fagtreff for håndverkere over hele landet. Her kan du laste ned og bla igjennom presentasjonene.

#fagtreff #farlig avfall #inneklima #TEK17 #Ventilasjon

Aktuelt


Elektrikere kan hjelpe huseieren å spare strøm

Elektrikere har en nøkkelrolle når rehabiliteringsprosjekter skal føre til mer energieffektive boliger og bedre inneklima.

#desentralisert ventilasjon #elektrikere #Elektrofag #elektrofagarbeidere #fagtreff elektrikere #TEK10 #TEK17 #tekniske installasjoner

Tetting rundt vinduer

Har du allerede gode rutiner for hvordan du tetter rundt vinduer, vil ikke de nye energikravene i TEK 17 bety store endringer for deg som håndverker. SINTEF anbefaler likevel at du vurdere å ta i bruk nye metoder for blant annet å beskytte mot slagregn.

#energikrav #lekkasjetall #lufttetting #TEK17 #tetting rundt vinduer #vindustetting

Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17)

1. januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg som arkitekt, rådgivende ingeniør eller håndverker.

#energikrav #energiregler #TEK 10 #TEK 15 #TEK10 #TEK17

Kurs & Aktiviteter


Fagtreff for elektrofagarbeidere – energikrav i TEK17 – Haugesund

I samarbeid med Lavenergiprogrammet arrangerer NELFO fagtreff for elektrofagarbeidere over hele landet. Temaet er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og smarte energiløsninger ved rehabiltering av småhus. Fra og med 1. januar 2017 må du bygge etter nye energikrav i TEK. De samme energikravene gjelder i TEK17 som ble publisert 1. juli. På fagtreffet får du råd og tips om hvordan du kan gjøre dette i praksis. I tillegg får du vite hvordan du kan tjene mer penger på vanlige oppdrag.

#energikrav #TEK17