1 resultat


Emneknaggen 'tekniske installasjoner'

Kurs & Aktiviteter


Temamøte: Forenkling av tekniske systemer i bygg

Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høy energibruk og klager fra kundene. Temamøtet tar for seg hvordan du som utbygger kan forenkle de tekniske anleggene og samtidig få et godt inneklima, lav energibruk og et bygg som er fleksibelt i bruk.

#styringssystemer #tekniske installasjoner #Ventilasjon