1 resultat


Emneknaggen 'trykktest'

Opplæring


Trykktesting

For å forsikre deg om at bygget er tett nok må du utføre en trykktest som viser lekkasjetallet for bygget. Her kan du lese hvordan du gjør en slik test.

#lekkasjemåling #lekkasjetall #luftlekkasjer #tetthetskontroll #trykktest