3 resultater


Emneknaggen 'Utdanning'

Kurs & Aktiviteter


Energiseminaret på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

"Energikappløpet - med framtiden som mål" er tema for årets energiseminar ved NMBU på Ås. Hva ligger best an til å bli framtidens energisystemer, internasjonalt og nasjonalt? Hvordan vil verdens energisituasjon være og hvordan vil den påvirke deg? Foredrag ved MDGs leder Rasmus Hansson, Sephr Mousavizadeh fra internasjonale Plantagon og Bushra Butt fra Norwea.

#energiforsyning #energisystemer #Utdanning

Aktuelt


Ønsker kunnskapsbevis for håndverkere

I dag er det vanskelig å sjekke om håndverkeren er god nok. Vil et kunnskapsbevis gjøre det lettere for forbrukere å velge riktig håndverker?

#Elektriker #Elektrofag #Energirådgiver #Utdanning

Osloskoler lærer av Blakstadmodellen

Like før påske dro faglærere fra byggfag på Sogn videregående skole, Fagskolen, Høgskolen i Oslo og Arkitekthøgskolen, sammen med Lavenergiprogrammet, til Froland kommune for å se på passivhusene elevene ved Blakstad videregående skole bygger for kommunen.

#Passivhus #Utdanning