1 resultat


Emneknaggen 'vakuumisolasjon'

Aktuelt


Vakuumisolasjon: en problemløser

Er det trangt, er kuldebroene krevende eller et slankt uttrykk viktig, kan vakuum-isolasjon være et alternativ.

#isolasjon #vakuumisolasjon