2 resultater


Emneknaggen 'varmeanlegg'

Opplæring


Lavtempererte varmeanlegg

Nå skal bygninger over 1000 m² tilrettelegges for lavtemperatur varmeløsninger. Da kan vi utnytte varme fra omgivelsene på en effektiv måte.

#energiforsyning #lavtemperatur #varmeanlegg #varmeløsning

Aktuelt


Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg

Med nye energiregler kan varmebehovet i bygninger dekkes av lavtempererte anlegg – og distribueres på flere fleksible måter enn med klassisk radiator.

#energiforsyning #lavtemperatur #nye energikrav #TEK 10 #TEK 15 #vannbåren varme #varmeanlegg