5 resultater


Emneknaggen 'varmepumpe'

Aktuelt


Fra 60-tallshus til plusshus

En liten Bærum-entreprenør blir ansvarlig utførende når en trekkfull sekstitallsbolig for første gang i Norge skal oppgraderes til et plusshus.

#Energieffektivisering #energilager #energilagring #oppgradering #Passivhus #Plusshus #Rehabilitering #solceller #varmepumpe

Fjernvarme beste valg for Skien-skole

Varmepumpe er ofte et selvsagt valg for yrkesbygg. En analyse av livssykluskostnader for energiforsyningen til en ny videregående skole I Telemark viste imidlertid at fjernvarme var beste alternativ.

#energiforsyning #fjernvarme #oppvarming #skole #varmeløsning #varmepumpe #yrkesbygg

Kurs & Aktiviteter


Prosjektering av varmepumpeanlegg

Norsk varmepumpeforening NOVAP arrangerer kurs i optimal prosjektering av varmepumper. På kurset lærer du hva som skal til for at et varmepumpeanlegg skal fungere tilfredsstillende og gi høy energibesparelse. Du lærer også hvordan du dimensjonerer et varmepumpeanlegg.

#energiforsyning #varmepumpe

Prosjektering av varmepumper

Norsk varmepumpeforening NOVAP arrangerer kurs i optimal prosjektering av varmepumper. På kurset lærer du hva som skal til for at et varmepumpeanlegg skal fungere tilfredsstillende og gi høy energibesparelse. Du lærer også hvordan du dimensjonerer et varmepumpeanlegg.

#energiforsyning #varmepumpe

Varmepumpekonferansen

8. og 9. mars arrangeres Varmepumpekonferansen 2016. På programmet står blant annet: * Varmepumpers betydning i europeisk og norsk klimapolitikk *Hvordan Sverige skiftet ut oljefyring i boliger med varmepumper* Varmepumper i det grønne skiftet * Politikerdebatt om nye energikrav og energieffektivisering i bygg Utfasing av fossil fyringsolje innen 2020 Prognosesenterets analyse av året som gikk og varmepumpemarkedet mot 2020

#energiforsyning #Energikilder #varmepumpe