3 resultater


Emneknaggen 'varmetap'

Opplæring


Termografering

Termografering viser temperaturen på bygningens overflater. Dette kan du bruke til å finne ut om bygget har luftlekkasjer eller manglende isolasjon.

#luftlekkasje #termografi #varmetap

Hva er en kuldebro?

En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». For å gjøre varmetapet mindre, er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.

#kuldebro #Kuldebroer #varmetap

Varmetap

Jo mer varme og energi som slipper ut av et hus, jo større varmetap sier vi at det har. Jo bedre et hus er isolert og jo bedre det er tettet, jo mindre varmetap vil huset ha. For at vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming, er det viktig at varmetapet i et hus er så lavt som mulig.

#Dampsperre #Undervisning #Undervisningsmateriell #varmetap #varmetapstall #vindsperre