2 resultater


Emneknaggen 'varmetapstall'

Opplæring


Hva er et passivhus?

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus.

#energiforsyning #minstekrav #oppvarmingsbehov #Passivhus #varmetapstall

Varmetap

Jo mer varme og energi som slipper ut av et hus, jo større varmetap sier vi at det har. Jo bedre et hus er isolert og jo bedre det er tettet, jo mindre varmetap vil huset ha. For at vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming, er det viktig at varmetapet i et hus er så lavt som mulig.

#Dampsperre #Undervisning #Undervisningsmateriell #varmetap #varmetapstall #vindsperre