20 resultater


Emneknaggen 'Ventilasjon'

Opplæring


Romventilasjon

Løsninger med et sentralt aggregat og kanalnett for tilluft og avtrekk er den vanligste metoden for balansert ventilasjon i boliger. Det finnes også konsepter for balansert ventilasjon på romnivå.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Etterisolering #Ettermontering av ventilasjon #inneklima #Ventilasjon

Presentasjoner fra fagtreff om TEK17, avfall og inneklima

Høsten 2017 arrangerer Lavenergiprogrammet over 40 fagtreff for håndverkere over hele landet. Her kan du laste ned og bla igjennom presentasjonene.

#fagtreff #farlig avfall #inneklima #TEK17 #Ventilasjon

Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Når du pusser opp en bolig, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning. Resultatet blir dårlig inneklima, så tenk på ventilasjon når du starter en rehabilitering.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #Ettermontering av ventilasjon #mekanisk ventilasjon #naturlig ventilasjon #romventilasjon #Ventilasjon

8 gode råd til ventilasjon i næringsbygg

Skal du prosjektere et yrkesbygg med passivhusstandard? Les Lavenergiprogrammets 8 gode råd som hjelper deg å kutte kostnader og spare energi.

#næringsbygg #Passivhus #Prosjektering #Ventilasjon #yrkesbygg

Slik kan du etterisolere trevegger

Trevegger kan etterisoleres utvendig, innvendig eller ved innblåsning i hulrom. Utvendig etterisolering er som regel den beste tekniske løsningen. Vernehensyn eller andre forhold kan likevel gjøre det vanskelig eller umulig. Men – du finner alltid en løsning!

#Etterisolering #Ventilasjon #Yttervegg

Kurs & Aktiviteter


Fagtreff for håndverkere: Hva er nytt i TEK 17, hvordan sortere avfall og hva må til for å få godt inneklima?

På fagtreffet får du høre hva som er nytt i TEK17, hvordan du skal sortere avfallet på byggeplass og hva som må til for å få godt inneklima når du rehabiliterer et småhus. Det er gratis, du får mat og drikke - og det på bare 90 minutter. Fagtreffene blir arrangert over hele landet denne høsten . Arrangør er Lavenergiprogrammet og Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med byggevarehandelen og mittanbud.no

#avfall #Ettermontering av ventilasjon #fagtreff #inneklima #TEK 17 #Ventilasjon

Brød og miljø: Low tech ventilasjon

«Avanserte versus enkle tekniske systemer – Fordeler og ulemper» er tittelen på en ny veileder fra Grønn byggallianse som ble lansert i mars. Vi har invitert sivilingeniør Arne Førland Larsen til å presentere denne på vårt første møtet i Brød & Miljø høsten 2016.

#Ventilasjon

Kurs: Oppvarming via ventilasjon

Hvordan går det å droppe tradisjonelle varmeanlegg, og heller satse på oppvarming via tilluft? Målinger og funn fra forskningsprosjektet ForKlima gjorde i Miljøhuset GK, vil bli presentert av Kari Thunshelle fra Sintef. Med seg har hun Espen Aronsen fra GK.

#oppvarming #tilluft #varme #Ventilasjon #VVS

Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi: Fagdag

Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) arrangerer fagdag i forbindelse med årskonferansen sin. På programmet står foredragsholdere som Daniel Siraj i Obos, Rupert Hanna i Skanska AB, Håkon Mageli i Orkla, Knut Skogstad i Flexit og Jon Sandnes i BNL. Temaet er hvilke forretningsmuligheter miljø og bærekraft kan gi bedrifter som jobber med produkter og tjenester knyttet til ventilasjon og andre tekniske installasjoner i bygg.

#Ventilasjon

Passiv klimatisering av bygg

I forsknings- og utviklingsprosjektet "Naturligvis" utvikler deltagerne nye konsepter for passiv klimatisering av bygg. 30. mars kan du høre om Gullaug Torg 2A hvor Snøhetta har planlagt ren naturlig ventilasjon. Bygget skal gå i null og skal ikke ha behov for å kjøpe energi verken til ventilasjon, oppvarming eller kjøling.

#Nullenergibygg #Ventilasjon #VVS

Temamøte: Forenkling av tekniske systemer i bygg

Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høy energibruk og klager fra kundene. Temamøtet tar for seg hvordan du som utbygger kan forenkle de tekniske anleggene og samtidig få et godt inneklima, lav energibruk og et bygg som er fleksibelt i bruk.

#styringssystemer #tekniske installasjoner #Ventilasjon

Aktuelt


Tette hus – ikkeno’ problem!

Boligeiere er ofte skeptiske til at energieffektive hus kan bli for tette og dermed gi grobunn for et dårlig inneklima. Skepsisen er forståelig, men med moderne byggemetoder er det ikke noe problem å sørge for også et godt inneklima og hindre råteskader.

#balansert ventilasjon #Forskning #luftlekkasje #luftlekkasjer #lufttetthet #Passivhus #tetthet #Ventilasjon

Lys, varme og ventilasjon må samarbeide

Når huseieren skal pusse opp innvendig eller skifte elektrisk anlegg, kan det være lurt å vurdere styring av lys, varme og ventilasjon samtidig. For å få til en optimal løsning må elektro, varme og ventilasjonsfagene samarbeide. Leverandørene sitter på mye erfaringer som håndverkeren vil kunne dra nytte av, også i de mer kompliserte prosjektene.

#lys #styring #styringssystemer #varme #Ventilasjon

Naturlig eller mekanisk ventilasjon?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi. Her er de vanligste alternativene.

#balansert ventilasjon med varmegjenvinning #hybrid ventilasjon #mekanisk ventilasjon #naturlig ventilasjon #Passivhus #Ventilasjon

Varmt og godt uten ovner

Godt isolerte yrkesbyggbygg trenger ikke dyre og omfattende varmeanlegg. Et godt designet klimaanlegg klarer seg, selv på de kaldeste dagene i året.

#varme #Ventilasjon #VVS

Mindre teknikk, takk!

Tekniske anlegg har blitt for kompliserte og kostbare. Levetiden på de tekniske installasjonene blir stadig kortere. Nå ønsker byggeiere enklere teknikk.

#Energibruk #FutureBuilt #inneklima #Plusshus #Ventilasjon

Tenk på teknikk fra dag 1

– Størrelse på teknisk rom høres banalt ut, men er noe arkitekter og VVS-rådgivere må samarbeide om tidlig – uansett ventilasjonsløsning, sier arkitekt Paul Woodville. De nye energikravene i byggteknisk forskrift stiller minstekrav til areal for varmesentral.

#nye energikrav #nye energiregler #Passivhus #Prosjektering #TEK 15 #Ventilasjon

Slik får du god ventilasjon i næringsbygg

Skal du prosjektere et yrkesbygg med passivhusstandard? Les Lavenergiprogrammets 8 gode råd som hjelper deg å kutte kostnader og spare energi.

#Plusshus #powerhouse #Ventilasjon

Støtte til balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg bidrar til godt inneklima, begrenser luftfuktigheten og utnytter energien effektivt. Nå kan boligeiere få støtte til å ettermontere balansert ventilasjon.

#balansert ventilasjon #støtteordning #Ventilasjon

Kurs i energieffektivisering av boliger

Enova og Lavenergiprogrammet har i år arrangert kurset "Energieffektivisering av boliger" for tømrere og byggmestre flere steder i landet. Nå er kursmateriellet tilgjengelig kostnadsfritt for aktører som ønsker å gjennomføre kurset selv.

#Energieffektivisering #Etterisolering #Kurs #Ventilasjon