16 resultater


Emneknaggen 'Yttervegg'

Aktuelt


Dette lurer håndverkere på

"Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger" Dette er den best besøkte fagartikkelen på Lavenergiprogrammets nettsider for håndverkere som skal etterisolere og rehabilitere boliger.

#Etterisolering #gulvbjelkelag #mur- og betongvegger #småhus #Smart oppussing #tak #Yttervegg

Dårlig drenering ødelegger norske boliger

Store nedbørsmengder i høst avslørte at mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren. Fukt i kjelleren kan føre til sopp og råte og er dårlig nytt for dem som bruker kjellerstua som oppholdsrom.

#Energieffektivisering #Etterisolering #oppgradering #Yttervegg

Opplæring


Etterisolere vegg eller sokkel

Det er naturlig å etterisolere fasaden samtidig som kunden bytter ut vindu, dør eller kledning. Utvendig etterisolering er vanligst, men innvendig etterisolering er også mulig.

#kledning #Yttervegg

Slik isolerer du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Nøyaktig utførelse og tykkelsen på isolasjonen er viktig for at ytterveggen skal ha lavt varmetap.

#isolasjon #Yttervegg

Reisverksvegger: Utvendig etterisolering

Du bør fjerne ytterkledningen når du etterisolerer reisverksvegger utvendig, også hvis du blåser mineralull inn i hulrom.

#Etterisolering #Yttervegg

Tunge bindingsverksvegger: Utvendig etterisolering eller innblåsing av isolasjon

Du bør ikke blåse isolasjon inn i tunge bindingsverksvegger som ikke har luftet kledning.

#Etterisolering #tungt bindingsverk #Yttervegg

Lette bindingsverksvegger (isolert 100 mm): Utvendig etterisolering

Du kan ofte beholde isolasjonen i lette bindingsverksvegger.

#Etterisolering #Yttervegg

Lette bindingsverksvegger. Innvendig etterisolering

Du kan ha opp til 48 mm innvendig utfôring for lette bindingsverksvegger og beholde innvendig dampsperre. Med mer isolasjon må du montere den på nytt.

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med mineralullplater og luftet fasadekledning

Du kan velge denne løsningen for alle murte vegger eller vegger av betong, også upussede fasader av teglstein. Løsningen kan også brukes til å etterisolere trevegger

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med plastisolasjon og uluftet puss-system

Denne metoden for å etterisolere utvendig bør ikke brukes i områder med mye slagregn.

#Etterisolering #Yttervegg

Mur- og betongvegger: Utvendig etterisolering med uluftet puss-system med mineralull

Når du skal isolere mur- og betongvegger utvendig, er fasadesystemer med puss på isolasjon best egnet.

#Etterisolering #Yttervegg

Murvegger: Innvendig etterisolering

Hvis du skal etterisolere murvegger innvendig med mer enn 5 cm isolasjon, må løsningen prosjekteres. Du må også vurdere frostbestandighet for puss- eller teglkledning på fasaden.

#Etterisolering #Yttervegg

Reisverksvegger: Innvendig etterisolering

En spesialist bør vurdere om du må montere dampsperre når du skal etterisolere innvendig, og prosjektere tiltaket for å velge riktig isolasjonstykkelse.

#Etterisolering #Yttervegg

Slik kan du etterisolere mur- og betongvegger

Mur- og betongvegger bør etterisoleres utvendig, men det finnes også løsninger for innvendig etterisolering. I denne artikkelen tar vi for oss vegger av mur eller betong, med eller uten puss og bare over terreng.

#Etterisolering #kjeller #mur- og betongvegger #Yttervegg

Slik kan du etterisolere trevegger

Trevegger kan etterisoleres utvendig, innvendig eller ved innblåsning i hulrom. Utvendig etterisolering er som regel den beste tekniske løsningen. Vernehensyn eller andre forhold kan likevel gjøre det vanskelig eller umulig. Men – du finner alltid en løsning!

#Etterisolering #Ventilasjon #Yttervegg

Bør jeg skifte vinduer når jeg etterisolerer vegger?

Hvis du skal beholde vinduer når du etterisolerer vegger, må de være i god stand og vare i minst ti år til. Ellers bør du bytte dem.

#Etterisolering #Yttervegg