4 resultater


Emneknaggen 'ZEB'

Aktuelt


Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

#Brattørkaia #Forskning #Nullutslipp #nullutslippsbygg #nullutslippsområder #powerhouse #Skanska #Steinkjer #ZEB #ZEN

Fra boliger til nabolag

Den nasjonale forskningsinnsatsen på nullutslippsboliger skifter hovedfokus fra selve bygningen til hele nabolag. Nå kan selv «umulige» bygninger bidra til klimavennlige løsninger.

#Forskning #Nullutslippshus #ZEB #ZEN

Passivhus, plusshus, nullutslippsbygg…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.

#BREEAM #EBLE #Nullutslippshus #Passivhus #Plusshus #ZEB

Kurs & Aktiviteter


ZEB-konferansen 2017: Nullutslippsbygg – vi får det til!

Forskningsperioden til forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) går mot slutten. På ZEB-konferansen 2017 vil forskere og partnerne i senteret presentere kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandard, nullutslippsbygg: fra nye isolasjonsmaterialer til store pilotbygg.

#Forskning #nullutslippsbygg #ZEB