2 resultater


Emneknaggen 'ZEN'

Aktuelt


Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

#Brattørkaia #Forskning #Nullutslipp #nullutslippsbygg #nullutslippsområder #powerhouse #Skanska #Steinkjer #ZEB #ZEN

Fra boliger til nabolag

Den nasjonale forskningsinnsatsen på nullutslippsboliger skifter hovedfokus fra selve bygningen til hele nabolag. Nå kan selv «umulige» bygninger bidra til klimavennlige løsninger.

#Forskning #Nullutslippshus #ZEB #ZEN