Beregning av varmetapstall

Denne øvingsoppgaven er laget til kurs i prosjektering av energieffektive bygg. Oppgaven skal hjelpe deg å se hvordan du kan få ned varmetapet og tilfredsstille kravet til maksimalt varmetapstall i passivhusstandarden NS 3700:2013.


Bolig med varmetap
Jo bedre et hus er isolert og jo bedre det er tettet, jo mindre varmetap vil huset ha. For at vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming, er det viktig at varmetapet i et hus er så lavt som mulig.

Excel-arket kan ikke brukes til å beregne varmetapstallet til et konkret bygg. For å gjøre dette må du bruke et energiberegningsprogram slik som SIMIEN eller TEKsjekk.

Du kan også bruke et av de mange gratis beregningsprogrammene som produsenter av byggevarer har på sine nettsider, slik som Rockwool og Glava.

 


Oppdatert 20.01.2017 13:10