Hva kan du om ventilasjon?

Hvorfor er det nødvendig å ventilere bygg? Og hvordan kan du gjøre det? Hvilke krav gjelder i byggteknisk forskrift og hva bør du tenke på når du rehabiliterer et småhus? Test deg selv! Hvor mye kan du om ventilasjon?


Illustrasjon av kanaltnett i ventilasjonsanlegg
Utforming av selve kanalsystemet påvirker trykktap og dermed både støy og energibehov. God prosjektering handler særlig om å sikre korte kanalføringer, unngå innsnevringer, skarpe bend og skarpe avgreininger.

Oppdatert 03.01.2018 13:16