Hvor er varmetapet i et passivhus?

Test dine kunnskaper om passivhus i denne lille testen. Hvor er det største varmetapet i et passivhus?


Var du litt usikker på spørsmålet? Her finner du informasjon om passivhus

Hva er et passivhus?

Hva er varmetap?


Oppdatert 29.03.2016 09:11