Kan du U-verdiberegning av vinduer?

Denne øvelsen omfatter en manuell beregning av flere vinduer og beregning av totalt samlet gjennomsnitt U-verdi.


solavskjerming NCC bygget i Østensjøveienn 27 i Oslo
Foto: NCC/Kimm Saatvedt.

Oppdatert 13.05.2016 16:10