Øvingsoppgave: energiberegninger

I denne oppgaven skal du gjøre en energiberegning for en enebolig med utleienhet og kontrollere at den er i tråd med NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - boligbygninger.


Prosjektet du skal gjøre en energiberegning for er opprinnelig designet av Norgeshus og bygget av Gauldalbygg i Melhus. Illustrasjon: Norgeshus

I denne øvingsoppgaven tar vi utgangspunkt i en energiberegning basert på TEK10.

Når du prosjekterer passivhus i Norge, bør du bruke et validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene.

I denne øvingsoppgaven skal du bruke TEKsjekk. Last ned filen her


Oppdatert 09.12.2015 10:30