Praktisk oppgave – bygg en passivhusvegg

Denne gruppeoppgaven er beregnet for elever i bygg- og anleggsteknikk. Gjennom praktiske øvelser lærer elevene å bygge en bærende yttervegg i tråd med kravene i standarden for passivhus (NS 3700).


passivhus yttervegg
Dette er veggen dere skal bygge i oppgaven. Nederst i artikkelen finner du filmen som viser hvordan du kan gjøre det.

Dette er oppgaven:

Gå sammen med andre elever i en gruppe. Hver gruppe skal bygge en komplett bærende yttervegg som tilfredsstiller kravene i standarden for passivhus (NS 3700).  Ytterveggen dere bygger skal ha  bindingsverk, vindtetting og utvendig kledning. I tillegg skal dere montere dampsperre og innvendig kledning. Dere skal også montere sammen veggene, og sette inn et vindu.

Oppgaven består av tre deler:

1. Planlegging

2. Gjennomføring

3. Dokumentasjon og vurdering av egen innsats

Planleggingsdelen

Det er viktig at dere utarbeider et planleggingsdokument som viser hva dere skal gjøre.

I planleggingsdelen skal dere utarbeide nødvendige tegninger og finne beskrivelser for hvordan arbeidet skal utføres. Dere skal planlegge jobben med følgende momenter:

 • Arbeidsrekkefølge
 • Lage en verktøyliste
 • Lage en kapp- og materialliste
 • Du skal tegne detaljer eller finne relevante detaljtegninger som skal benyttes i gjennomføringen av arbeidet.
 • Lage arbeidstegninger i målestokk og nødvendige målsatte skisser.
 • Planlegge tiltak for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) med risikovurdering

– Personlig verneutstyr

– Bruk av arbeidsutstyr

– Arbeid i høyden

 • Lage sjekklister for de ulike arbeidsoppgavene

Gjennomføringsdelen

Bygg veggen/veggene dere har planlagt i planleggingsdelen.

Individuelt arbeid:

Du skal vise at i tillegg til å bygge en bærende yttervegg, kan du:

 • Følge, lese og bruke tegninger/skisser og bruke arbeidsbeskrivelser, lærebøker, sjekklister og produsenters veiledninger.
 • Vise i praktisk arbeid at du tar hensyn til kreftene som påvirker og overføres i konstruksjonen.
 • Velge ut og bearbeide materialer etter bruksområder og kvalitet.
 • Velge ut, bruke, vedlikeholde og oppbevare verktøyet.
 • Følge planlagte HMS-tiltak, holde orden og følge avfallsplanen.
 • Bruke aktuelle målemetoder og måleinstrumenter for å løse oppgavene.

Dokumentasjonsdel og egenvurdering

I dokumentasjonsdelen skal du:

 • Skrive kort om deloppgavene undervegs, ta gjerne bilder.
 • Beskrive hva du synes om arbeidet du har utført.
 • Hva er du fornøyd med? Hvorfor?
 • Hva skal til for at resultatene kunne blitt enda bedre? Hvordan?
 • Utarbeid skjema “melding om avvik“ for oppgaven.

Eksempel på skjema: Samsvar mellom planer- og tegninger og utført arbeid.

Sjekkliste Kommentarer
Mål ut fra kappliste
Loddavvik
Vindusplassering
Osv

Undervisningsmateriell

Før du setter i gang med å gjøre oppgaven, er det lurt å lese gjennom undervisningsmateriellet vi har utarbeidet om bygging av passivhus.


Oppdatert 09.12.2015 13:20