Tester, oppgaver og quiz


Her finner du oppgaver du kan bruke i undervisning og opplæring – eller til å teste din egen kunnskap om energi og miljø i bygg.

Hva kan du om energi i bygg?


Bygging av passivhus

Undervisningsmateriellet "Bygging av passivhus" er utviklet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Til undervisningsmateriellet er det laget ulike typer oppgaver.


Energieffektivisering og rehabilitering